C# ծրագրավորում

.NET կուրս

Ընդհանուր Տեվողություն

7 ամիս

Շաբաթական դասերի քանակ

3 անգամ

Խումբը

6 անձ

ԴԱՍԱԺԱՄԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

2 ժամ

45.000
դրամ/ամիս

C# ծրագրավորման դասընթացը նախատեսված է այն ուսանողների համար, ովքեր ցանկանում են ծրագրավորել համակարգչային ծրագրեր, խաղեր և վեբ կայքեր .NET միջավայրում:

Դասընթացի նկարագրությունը

Առաջին ամսվա ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են C# ծրագրավորման լեզվի քերականական առանձնահատկություններին, ինչպես նաև օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման սկզբունքներին՝ ինկապսուլացիա, ժառանգում, պոլիմորֆիզմ և աբստրակցիա:
Մոդուլի ավարտին միջանկյալ և տեսական քննություն

Երկրորդ ամսվա ընթացքում ուսանողներն առավել խորն են ծանոթանում .NET միջավայրում ծրագրավորման առանձնահատկություններին: Այստեղ ուսումնասիրվում են դինամիկ զանգվածները, հերթերի տեսությունը, բազմահոսքային և զուգահեռ ծրագրավորման մեթոդները, դելեգատների և լյամբդա արտահայտությունների կիրառումը, ռեֆլեքսիան, LINQ -ը և մի շարք այլ խորքային առանձնահատկություններ, որոնք բնորոշ են C# ծրագրավորման լեզվին և .NET միջավայրին:
Մոդուլի ավարտին տեսական և միջանկյալ քննություն

Հաջորդ մոդուլը նախատեսված է WPF տեխնոլոգիայի հետ ծանոթացման համար: Այստեղ ուսանողները հնարավորություն են ստանում տեսական գիտելիքը գործնական հարթության մեջ կիրառելու՝ մշակելով տարբեր խաղեր և համակարգչային ծրագրեր: Ուսանողի ընտրությամբ մշակվում է ամփոփիչ նախագիծ, որտեղ տեղ են գտնում WPF -ի հնարավորությունների զգալի հատվածը: Որպես ամփոփիչ նախագիծ կարող է լինել շախմատային տարբեր ալգորիթմների իրացումը WPF -ի գրաֆիկական ռեժիմում, բանկային կամ սպասարկման ոլորտի որևէ կառավարման համակարգի մշակում և այլն:
Մոդուլի ավարտին տեսական քննություն, ինչպես նաև մշակված նախագծի ներկայացում:

Հաջորդ ամսվա ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են ռելացիոն տվյալների բազաների նախագծման և կառավարման տարրերին SQL Server միջավայրում, ինչպես նաև հնարավորություն են ունենում ստեղծել իրական համակարգեր ADO.NET -ի միջոցով: Ուսանողի ընտրությամբ այս փուլում մշակվում է իրական պրոյեկտ: Որպես պրոյեկտ կարող է հանդես գալ օրինակ համալսարանի կառավարման համակարգը, որտեղ ինֆորմացիա կպահպանվի ուսանողների, դասախոսների, կառավարող մարմնի և այլն մասին: Համակարգը կունենա , տվյալների որոնման, ավելացման, հեռացման, փոփոխման ֆունկցիաներ և մի շարք այլ առանձնահատկություններ:
Մոդուլի ավարտին տեսական քննություն, ինչպես նաև ամփոփիչ նախագծի ներկայացում:

Վերջին մոդուլի ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են .NET միջավայրում վեբ ծրագրավորման հնարավորություններին: Մասնավորապես HTML, CSS, JavaScript և ASP.NET MVC տեխնոլոգիաներին: Այստեղ կրկին ուսանողները մշակում են ռեալ պրոյեկտ, որը, կախված իրենց ընտրությունից, կարող է լինել սոցիալական ցանց, օնլայն խանութ, որևէ կառավարման համակարգ և այլն:
Մոդուլի ավարտին տեսական քննություն, ինչպես նաև ամփոփիչ նախագծի ներկայացում:

Դասավանդվող առարկաներ

C# ծրագրավորման լեզու և OOP

.NET միջավայր

WPF միջավայր

SQL Server և ADO.NET

Վեբ Ծրագրավորում

ASP.NET MVC
Կայքը պատրաստվել է Պրոֆայթի Ուսումնական Կենտրոնի ուսանող՝ ՏԻԳՐԱՆ ԱԲԳԱՐՅԱՆԻ կողմից