JAVA ծրագրավորում

Java կուրս

Ընդհանուր Տեվողություն

6 ամիս

Շաբաթական դասերի քանակ

3 անգամ

Խումբը

6 անձ

ԴԱՍԱԺԱՄԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

2 ժամ

45.000
դրամ/ամիս

Java դասընթացը նախատեսված է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են ծրագրավորել համակարգչային ծրագրեր, խաղեր, վեբ կայքեր, ինչպես նաև mobile հավելվածներ Android օպերացիոն համակարգի համար:

Ուսանողները սովորում են Java և OOP առարկան, որի տևողությունը 2 ամիս է: Մնացյալ առարկաները ընտրությամբ են:

Դասընթացի նկարագրությունը

Առաջին երկու ամիսների ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են Java ծրագրավորման լեզվի պարզ քերականական առանձնահատկություններին: Այնուհետև ուսումնասիրում են օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման սկզբունքները՝ ինկապսուլացիա, ժառանգում, պոլիմորֆիզմ, աբստրակցիա: Երկրորդ ամսվա ընթացքում շեշտադրումը կատարվում է հատկապես Java -ի խորքային առանձնահատկությունների վրա, ինչպիսիք են collection-ները, ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները, հոսքերը, բազմահոսքային ծրագրավորումը և այլն:
Մոդուլի ավարտին տեսական և միջանկյալ քննություն

ՀJavaFX մոդուլի ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են գրաֆիկական համակարգերի նախագծմանը: Սովորում են մշակել տարբեր համակարգչային ծրագրեր և խաղեր:Ուսանողի ընտրությամբ մշակվում է ամփոփիչ նախագիծ, որտեղ տեղ են գտնում JavaFX -ի հնարավորությունների զգալի հատվածը: Որպես ամփոփիչ նախագիծ կարող է լինել որևէ համակարգչային խաղ, բանկային կամ սպասարկման ոլորտի որևէ կառավարման համակարգի մշակում և այլն:
Մոդուլի ավարտին մշակված նախագծի ներկայացում:

SQL և JDBC մոդուլի ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են ռելացիոն բազաների նախագծման և կառավարման հիմանական մեթոդներին և կիրառում են դրանք տարբեր համակարգերի մշակման մեջ: Մոդուլի ընթացքում ուսանողների կողմից մշակվում է կառավարման համակարգ, որը կարող է լինել օրինակ հիվանդանոցային համալիրի, համալսարանի, որևէ բիզնես ոլորտի կառավարման համակարգ և այլն:
Մոդուլի ավարտին տեսական քննություն, ինչպես նաև մշակված նախագծի ներկայացում:

Վեբ ծրագրավորում մոդուլի ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են Java միջավայրում վեբ ծրագրավորման հնարավորություններին: Մասնավորապես HTML, CSS, JavaScript և Spring տեխնոլոգիաներին: Այստեղ կրկին ուսանողները մշակում են ռեալ պրոյեկտ, որը, կախված իրենց ընտրությունից, կարող է լինել սոցիալական ցանց, օնլայն խանութ, որևէ կառավարման համակարգ և այլն:
Մոդուլի ավարտին ամփոփիչ նախագծի ներկայացում

Android մոդուլի ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են mobile հավելվածների նախագծման հիմնական սկզբունքներին: Մոդուլլի ընթացքում ուսանողները մշակում են ինչպես տարբեր app—ներ, այնպես էլ խաղեր՝ android օպերացիոն համակարգով գործարկվող հեռախոսների համար:
Մոդուլի ավարտին ամփոփիչ նախագծի ներկայացում

Դասավանդվող առարկաներ

Java և OOP

JavaFX

SQL, JDBC

Վեբ Ծրագրավորում

Spring

Android ծրագրավորում
Կայքը պատրաստվել է Պրոֆայթի Ուսումնական Կենտրոնի ուսանող՝ ՏԻԳՐԱՆ ԱԲԳԱՐՅԱՆԻ կողմից