JavaScript մասնագիտացված

Full Stack JavaScript կուրս
JavaScript
OOP
Angular
React.js
Vue.js
Node.js
MySQL
MongoDB
FireBase

Ընդհանուր Տեվողություն

6 ամիս

Շաբաթական դասերի քանակ

3 անգամ

Խումբը

6 անձ

ԴԱՍԱԺԱՄԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

2 ժամ

55.000
դրամ/ամիս




Կայքը պատրաստվել է Պրոֆայթի Ուսումնական Կենտրոնի ուսանող՝ ՏԻԳՐԱՆ ԱԲԳԱՐՅԱՆԻ կողմից