Պրոֆեսիոնալիզմ

Դասավանդողների մեր թիմը կազմված է փորձառու ծրագրավորողներից, ովքեր պարբերաբար վերապատրաստվում են թե՛ մասնագիտական, թե՛ դասավանդման մեթոդիկայի ժամանակակից մեթոդներին տիրապետելու համար:

Որակյալ կրթություն

Դասերի ընթացքում տեսական գիտելիքներն ամրապնդվում են տարբեր գործնական պրոյեկտների վրա աշխատանքով, ինչը հնարավորություն է տալիս ուսանողին և պրակտիկ գիտելիք ունենալ, և պորտֆոլիո:

Ինովացիոն լուծումներ

Դասախոսի հետ մշտական օնլայն կապը, ավտոմատ ստուգվող թեստերը, տեսական նյութերի հսկայական բազան նպաստում են ստացած գիտելիքների ամրապնդմանը: Գիտելիքներ, որոնք յուրաքանչյուր ամիս ստուգվում են թե՛ բանավոր հարցազրույցային ձևաչափով, թե՛ գործնական առաջադրանքներով:

Կարիերա

Լավ սովորող ուսանողները հնարավորություն կունենան անցնելու մեկամսյա պրակտիկա՝ պրոֆեսիոնալ ծրագրավորողների ղեկավարությամբ, ինչպես նաև, կունենան աշխատանքի հնարավորություն մեզ հետ համագործակցող ընկերություններում:

Մեր Դասընթացները

WEB (Full Stack 0 -ից)

HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Vue.js, PHP, OOP, MySQL, VCS, Laravel

FrontEnd ծրագրավորում 0-ից

HTML, CSS, JavaScript, OOP, React, Redux, Firebase

JavaScript Մասնագիտացված

JavaScript, OOP, TypeScript, Angular, React.js, Redux, Node.js, Nest.js, Express.js, MySQL, MongoDB, Firebase

React.js Մասնագիտացված

React.js, Redux, Firebase

C# Ծրագրավորում

C#, .NET Framework, OOP, WPF, XAML, SQL Server, ADO.NET, Entity Core, HTML, CSS, JavaScript(framework), ASP.NET MVC Core

Java Ծրագրավորում

Java Core, OOP, JavaFX, JDBC, MySQL, Maven, Servlet/JSP, MongoDB, Firebase, Android/Spring

Python Ծրագրավորում 0-ից

Python, OOP, SQL, Game Programming, HTML, CSS, JavaScript (framework), Flask, Django

Մաթեմատիկա ծրագրավորողների համար

0 -ից մինչ մաթեմատիկական անալիզ, թվերի տեսություն, մատրիցական հանրահաշիվ, տրամաբանություն, ալգորիթմների տեսություն և տվյալների կառուցվածքներ

C++ Ծրագրավորում 0-ից

C++ basics, C++ advanced, OOP, Algorithms, Data Structures, SQL, QT

UI/UX վեբ դիզայն

Պրոֆեսիոնալ վեբ դիզայն

React Native

Mobile ծրագրավորում React.js -ով

Գրաֆիկ Դիզայն

Դիզայնի տեսություն, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

WEB (full stack)
Ծրագրավորում 0-ից

FrontEnd
ծրագրավորում 0-ից

JavaScript
Մասնագիտացված

React.js
Մասնագիտացված

C# ․NET Core
Ծրագրավորում 0 -ից

JAVA և android/web
Ծրագրավորում 0 -ից

Python
Ծրագրավորում 0 -ից

Մաթեմատիկա
ծրագրավորողների համար

C++ և QT
Ծրագրավորում 0 -ից

UI/UX
պրոֆեսիոնալ վեբ դիզայն

React Native
mobile ծրագրավորում

ԳՐԱՖԻԿ ԴԻԶԱՅՆ
0 -ից խորացված

ՄԵՐ ԹԻՄԸ

Մեր փորձառու դասավանդողները կօգնեն քեզ իրականացնել ծրագրավորող դառնալու նպատակդ լավագույն և ամենից արդյունավետ ճանապարհով

Արմեն

Տնօրեն

Անահիտ

Դասախոս

Ալլա

Դասախոս

Մարիամ

Դասախոս

Ռազմիկ

Դասախոս

Քրիստինե

Դասախոս

Գոհար

Դասախոս

Մանե

Մենեջեր

ԳՐԱՆՑՎԵԼ

Համոզվե՛ք, որ Ձեր տվյալները ճիշտ են լրացված: Գրանցման հայտն ուղարկելուց հետո մեր մասնագետը կկապվի Ձեզ հետ:

Մոտակա դասընթացներ

Առաջիկա 0 -ից սկսվող դասընթացներ

ՊՐՈՖԱՅԹԻՆ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ

Տիգրան Մեծ 49, 2-րդ հարկ

SIL BUILDING բիզնես կենտրոն

Թումանյան 31, 2-րդ հարկ

ԱԶԻՄՈՒԹ բիզնես կենտրոն